Anlegg og Miljøservice AS

Anlegg- og Miljøservice AS ble startet 1. september 2003 og har pr. idag 16 ansatte.

Vårt virksomhetsområde er salg og vedlikehold innen anleggs- og landbruksmaskiner, samt årlig kontroll av alle typer masseforflytningsmaskiner.

I tillegg har vi service og vedlikehold på div. miljørelaterte maskiner innen avfallshåndtering.