Vakttelefon 907 77 100

Om oss

Anlegg- og Miljøservice AS ble startet 1. september 2003 og har pr. idag 16 ansatte.

Vårt virksomhetsområde er salg og vedlikehold innen anleggs- og landbruksmaskiner, samt årlig kontroll av alle typer masseforflytningsmaskiner.

I tillegg har vi service og vedlikehold på div. miljørelaterte maskiner innen avfallshåndtering.

  • Skolmar 35
  • 3232 Sandefjord
  • epost: post@a-m.no
  • tlf: 33 48 71 00
  • fax: 33 48 71 01